Sovjet-Unie

Football Federation of the Soviet Union

FIFA™ code URS
Continent Europa
Oppervlakte 22,402,200 km2
Inwoners 293,047,571
Hoofdstad Moskva
WK deelnames 4
WK 1972 -
Leeftijd (µ) 24 jaar
Lengte (µ) 1.75 m


Nr Pos Naam Speelt voor
- D Pilguy, Vladimir 24 ? - - - - -
- D Rudakov, Yevgeniy 30 ? 2 - - - -
- V Abramov, Nikolay 22 ? - - - - -
- V Dzodzvashvili, Revaz 27 ? 2 - - - -
- V Istomin, Yuriy 27 ? 2 - - - -
- V Kaplychnyi, Volodymyr 28 ? 2 - 1 - -
- V Khurtsilava, Murtaz 29 ? 2 - 1 - -
- V Matviyenko, Viktor 23 ? - - - - -
- V Troshkin, Volodymyr 24 ? 2 - - - -
- M Dolmatov, Oleg 23 ? 1 - - - -
- M Kolotov, Viktor 22 1.80 2 - - - -
- M Konkov, Anatoliy 22 ? 2 1 - - -
- M Muntyan, Volodymyr 25 1.70 - - - - -
- A Onyschenko, Volodymyr 22 ? 2 - - - -
- A Baidachny, Anatoly 19 ? 2 - - - -
- A Banishevski, Anatoliy 26 1.74 2 - - - -
- A Kozynkevych, Eduard 23 ? 1 - - - -
- A Nodia, Givi 24 ? 1 - - - -
Bondscoach Ponomarev, Aleksandr 54